Otse põhisisu juurde

Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar, 2011 postitused

Klassidevaheline viktoriin algklassides

Täna toimus 1.-4. klasside ja õpetaja Lea klassi osavõtul viktoriin Sõnaseletused. Nagu alati oli koostatud segavõistkonnad, et oleks huvitavam võistelda. Viktoriini viis läbi õpilasesindus ja huvijuht Merle Sillavee.

Lastekoori uudised

Kolm viimast õppeaastat oli Salme kool ilma lastekoorita. Vahetusid muusikaõpetajad, aga koori tööle ei saadud. Sügisel asus koolis muusikaõpetajana tööle Karin Pulk ja homme sõidavad 20 4.-9.klassi tüdrukut Kuressaarde laulupeolaulude I ettelaulmisele. Selja taha on jäänud pingelised laulupeolaulude õppimise tunnid ja edukas esinemine kooli jõulukontserdil. Tänu koorile eraldatud toetusele ja kooli eelarvele saavad tüdrukud uued esinemiskleidid. Kleidimoe disainisid tüdrukud ise koos käsitööõpetaja Tiia Kobiniga. Esmaspäeval said kokku muusika- ja käsitööõpetaja ning huvilised lapsevanemad. Lepiti kokku, kuidas kleidid õmmeldud saavad. Põhilise töö saavad tüdrukud ise käsitöötundides ära teha, suureks abiks on uus tikkimis-õmblusmasin.

Õpetajad õpivad

Täna toimus arvutiklassis järjekordne sisekoolitus. Haridustehnoloog Merle Lepik tutvustas õpetajatele, kuidas Google Docs`i abil koostada ainekavasid. Merle koostatud 2.klassi ainekava näitas kujukalt, kuidas on võimalik erinevate ainete lõimumine ja milliseid võimalusi saab pakkuda õpetajatele koostööks. Otsustati jätkata kevadvaheajal. Algklassid hakkavad ühiselt koostama ainekavasid 1.-4.klassi jaoks . III kooliastmest läheb sügisel uutele ainekavadele üle 7.klass. Märtsis proovime koostada selle klassi jaoks ühise ainekava ja arvestada erinevate õppeainete lõimumist.

Klassidevaheline viktoriin

Täna toimus sõnade äraarvamise mäng ALIAS 5.-9. klasside võistkondadele. Läbi viisid Merle Sillavee ja Merili Müür. Punkte arvestas Ivi Saar I koht - 9. klass - 24 äraarvatud sõna II koht - 7. klass - 23 äraarvatud sõna III koht - 8. klass - 17 äraarvatud sõna

Keemiaolümpiaadi maakonnavoor

Täna toimub Kuressaare Gümnaasiumis keemiaolümpiaadi maakonnavoor, kus meie koolist osalevad 8. klassi õpilased Indrek Polding, Kai Ellik ja Annemari Pruul. Juhendajaks õpetaja Katre Halliko. Tulemused: Indrek 10. koht, Kai 14. koht ja Annemari 24. koht.

Eesti keele olümpiaadi maakonnavoor

Täna toimub Kuressaare Gümnaasiumis eesti keele olümpiaadi maakonnavoor. Salme koolist osalevad 7. klassi õpilased Teele Tilts ja Kärt Laeneste. Juhendaja on eesti keele õpetaja Tea Merivald. Tulemused: Kärt 4.-7.koht ja Teele 22.-24. koht.

Tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ tänuüritus

Sellel õppeaastal 2010/2011 maakondlikul ja üleriigilisel tasandil välja töötatud tunnustussüsteem „Eestimaa õpib ja tänab“ ootas kandidaate viies valdkonnas: hariduse sõbra ja toetaja auhinnale, õppija arengu toetaja auhinnale, õppeasutuse eestvedaja ja arendaja auhinnale, Eestimaa ja kodanikutunde ning loodus- ja täppisteaduste auhinnale. Salme Põhikoolist esitati õppija arengu toetaja valdkonnas klassiõpetaja ja majandusõpetajaValve Reede ja Merle Lepik (õpilaste arendamine tunnivälise tegevuse ja huvitöö kaudu). Õppeasutuse eestvedaja ja arendaja auhinnale esitati sisehindamise nõuniku soovitusel meeskond, kes võttis kasutusele Õpilasabi Ümarlaua (Lea Läets, Marina Maasik, Liivi Kiil ja Marika Pütsep). Täna kell 12 algab Tartus Vanemuise teatrimajas üldhariduse tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ tänuüritus, kuhu on kutsutud kõik esitatud kandidaadid üle Eesti. Salme kooli esindavad Valve Reede, Liivi Kiil, Marina Maasik ja Lea Läets.

Maakonna huvijuhid õppereisil

Meie kooli huvijuht-noorsootöötaja Merle Sillavee on koos teiste Saaremaa huvijuhtidega õppereisil Lääne-Virumaal. Kahe päeva jooksul tutvutakse mitmete koolidega, saadakse uusi ideid, kohtutakse kolleegidega.

Matemaatikaolümpiaadi maakonnavoor

Täna toimus Saaremaa Ühisgümnaasiumis matemaatikaolümpiaadi maakonnavoor 4.-12. klassi õpilastele. Salme Põhikooli esindasid: Hedy Läets 4.klass (õp. Valve Reede) 4.koht, Lauri Põlluäär 5.klass (õp. Liivi Kiil) I koht, Markus Treirat 6.klass (õp.Marika Pütsep) 13.-14.koht, Eerik Poopuu 6.klass 20.-21.koht, Markus Trave 6.klass 27. koht, Marko Namm 7.klass (õp. Marika Pütsep) 11.-14.koht, Indrek Polding 8.klass (õp. Marika Pütsep) 5. koht, Annemari Pruul 8.klass 13. koht, Kai Ellik 8.klass 11. koht.

Kodutütred tähistasid 79. aastapäeva

Maakonna kodutütred tähistasid üleeile Kaitseliidu Saaremaa maleva staabis piduliku aktusega oma 79. aastapäeva. Salme Põhikooli esindasid Annemari Pruul ja kodutütarde rühma juhendaja Tiia Kobin. Meie kooli vilistlane Piret Pruul, kes oli tubli ja aktiivne kodutütar ja Salme rühmajuht eelmisel aastal, sai tänukirja. Tiia Kobinile annetati Kaitseliidu Saaremaa Maleva rinnamärk teenete eest.

Robot loopis punaseid palle

Täna toimus koolis kogunemine, kus anti I koha diplomid tublidele robootikaringi poistele. Janis Leppik, Kristjan Kruuser ja Artur Kallas jutustasid koolikaaslastele, kuidas valmis koolivaheajal nende robot ja mida võistkondade robotid pidid Pärnus tegema. Kõikidel oli huvitav vaadata, kuidas robot heitis kõrvale sinised ja viskas kaugele punased pallid. Üleriigiliselt tuli meie kooli võistkond 3. kohale. Märtsivaheajal jätkub võistlus Tartus, kus pannakse paika lõplik paremusjärjestus.

Jaanuarikuu infotund

Täna kogunes direktsioon koos õpetajatega selle aasta esimesesse infotundi. Arutati ja analüüsiti jõuluürituste korraldamisega seotud küsimusi, seati sihte tulevikuks. Huvijuht tutvustas III õppeveerandi üritusi: tähelepanu all on laulukoorid ja tantsurühmad, kes soovivad suvel koolinoorte laulu- ja tantsupeol osaleda. Ettelaulmised ja tantsimised on juba jaanuaris-veebruaris. Lepiti kokku, et märtsivaheajal tegeleme kooli uue õppekava koostamisega.

III õppeveerand algas

Tänasest töötab kool uue kodukorra järgi. Järgmisel nädalal toimuvates klassijuhatajatundides saab kodukorra kõik punktid ükshaaval läbi vaadata ja arutada.

Robootikavõistlus ROBOMIKU Pärnus

Täna varahommikul sõitsid läbi tuisuse Saaremaa Pärnusse Salme 9.klassi poisid Janis Leppik, Kristjan Kruuser ja Artur Kallas . Auto roolis õpetaja Kaur Filippov ja kaasas võistluse kodutöö: robot, kes tunneb punaste ja siniste pallide hulgast ära punased pallid ja oskab neid visata. Meeskondadevaheline võistlus viiakse läbi 7. jaanuaril 2011. aastal algusega kell 11.00 Tallinna Reaalkoolis, Tartu Kivilinna Gümnaasiumis ja Pärnu Ühisgümnaasiumis. Võistluste sarja üldvõitja meeskond selgitatakse välja lõppvõistlusel tehnoloogiapäevade raames 24. märtsil 2011. aastal ühes eelpool nimetatud koolis. Kell 15.30 Poisid on juba tagasiteel ja kõikide meel on rõõmus: I koht käes! Eelmised neli pingelist roboti ehitamise päeva said kuhjaga tasutud.

Koolimeeskondade konkurss

Augustis 2010 kuulutas REKK välja konkursi 3-liikmelistele koolimeeskondadele osalemaks koolitusel „Üldhariduskooli õppekava koostamine ja arendamine“. Salme Põhikooli meeskond (Marina Maasik, Marika Pütsep ja Merle Lepik) valiti 15 kooli hulka, kes saavad tasuta koolitust õppekavade koostamise teemadel. Jaanuaris selgus, et need koolitused toimuvad Tartus. Kahjuks ei ole meie kooli õpetajatel võimalik 2 korda kuus hommikustele loengutele jõuda ja nii tuli loobuda sellest nii ahvatlevast pakkumisest.

Tere tulemast!

Antud ajaveebi eesmärk on kajastada Salme Põhikooli jaoks olulisi sündmusi. 2010/2011. õppeaastat alustasime Saaremaa suurima maapõhikoolina - 117 õpilast ja 18 õpetajat. I poolaasta oli kooli jaoks sündmusterohke: Kooli raamatukogu sai uue ja suurema ruumi kooli I korrusel. Kooli sisehindamise aruanne tunnistati nõunik Maret Põlluste poolt väga heaks ja järgmine aruanne tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumile esitada 01.jaanuariks 2017.a. Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt korraldatud projektikonkursil TikiTiiger osales õpetaja Tiia Kobin ja meie kool sai õmblus-tikkimismasina Pfaff Creative 4,0 omanikuks. Saaremaa Kodutütarde kooliolümpiamängudel olid edukad Heddi Pruul (9.kl.) ja Helen Toomse (7.kl.), juhendaja õpetaja Tiia Kobin. Hakkasid ilmuma iganädalased videouudised Te(e)le SHOW, mida toimetavad meediaringi liikmed 7.klassi õpilased Teele Tilts, Kärt Laeneste, Nele Raaper, Laura Põld, Mirge Arge, Angela Kiil ja Liis Lepik. A.Mälgu 110. sünniaastapäeva tähistamiseks korraldatud